Γιατί να γράψεις το παιδί σου στο φροντιστήριο;

Υπάρχουν μαθητές που καταφέρνουν με λίγο διάβασμα και την παρακολούθηση των μαθημάτων στο σχολείο να παίρνουν καλούς βαθμούς. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν και μαθητές που δεν είναι τόσο καλοί στην αποστήθιση και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν όσο χρειάζεται την ώρα που μελετούν. Και στις δύο περιπτώσεις και ειδικότερα στην δεύτερη, μπορεί να φανεί […]