1

Ολιγομελή Τμήματα

Στα φροντιστήρια που δέχονται πολλούς μαθητές ανά τμήμα, η ποιότητα εκπαίδευσης δεν είναι συνήθως η επιθυμητή, εφόσον ο καθηγητής καλείται να «διαχειριστεί» πολλά άτομα, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η απαραίτητη προσοχή στον καθένα ξεχωριστά, η ύλη να «τρέχει» πολύ γρήγορα ή να μένουν ακάλυπτες οι απορίες.

Γι’ αυτό επιλέξαμε συνειδητά τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων που φτάνουν το πολύ τα 5 άτομα και απαρτίζονται από μαθητές ίδιας δυναμικότητας, ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός της διδασκαλίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ και από την προσωπική επικοινωνία με τους ίδιους τους μαθητές.

2

Φτιάξε το Δικό σου Τμήμα

Έχεις τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το δικό σου ολιγομελές τμήμα, επιλέγοντας ανάμεσα στους φίλους και τους συμμαθητές σου.

Έτσι διασφαλίζεται η συνοχή και η καλή συνεργασία του τμήματος, καθώς όλοι οι μαθητές ήδη γνωρίζονται μεταξύ τους και είναι ανάλογης δυναμικότητας, ενώ παράλληλα κερδίζεις ειδικές τιμές στα δίδακτρα!

3

Ιδιαίτερο Μάθημα

Δημιούργησε το δικό σου γκρουπ των τριών ή δύο μαθητών, ή επίλεξε ατομικό μάθημα.

4

Διαδικτυακά Μαθήματα

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, σε περιπτώσεις στις οποίες ο μαθητής δεν μπορεί να παρευρίσκεται στο χώρο του φροντιστηρίου είτε για όλη τη σχολική χρονιά είτε περιστασιακά.

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται εξοικονόμηση χρόνου, όπως όταν κάποιος κατοικεί σε μεγάλες αποστάσεις από την έδρα του φροντιστηρίου, ή όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, ή όταν οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση. π.χ. αρρώστια, κακοδιαθεσία κ.ά.