Υπηρεσίες / Μαθήματα

Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΕΠΑΛ μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους:

Σε πολυτεχνικές σχολές και τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, ανάλογα με τον τομέα της αποφοίτησής τους. Σε πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα συναφή με τον τομέα της αποφοίτησής τους. Στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών και στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Στο Θεμέλιο προσφέρουμε τη δυνατότητα για καλές επιδόσεις στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που θα φέρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες του ΕΠΑΛ ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους τους. Διδάσκουμε τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας (Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά) και τα δύο επιλεγμένων ειδικοτήτων: Διοίκησης και Οικονομίας, Πληροφορικής.