21

Υπηρεσίες / Μαθήματα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στο Θεμέλιο παρέχουμε σε κάθε μαθητή και μαθήτρια η δυνατότητα να εξερευνήσει την προσωπικότητα, τις ικανότητες και τις έμφυτες κλίσεις του, καθώς και να ενημερωθεί για τη σημερινή κατάσταση της αγοράς εργασίας, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των υπόλοιπων εργασιακών δυνατοτήτων στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε συνεργασία με την εγκυρότερη εταιρεία στο χώρο της συμβουλευτικής, μπορούμε να υποβάλουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον σε πλήρες τεστ δεξιοτήτων, τα αποτελέσματα του οποίου βγαίνουν άμεσα και κάνουν αυτόματα τη σύνδεση με τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις οποίες θα ταίριαζε ο καθένας βάσει των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων του.

Στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων σε κατά πρόσωπο συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές, τους γονείς και τη διεύθυνση του φροντιστηρίου μας.