Υπηρεσίες / Μαθήματα

Γυμνάσιο

Στο Θεμέλιο αντιμετωπίζουμε το Γυμνάσιο ως το σημαντικότερο σκαλοπάτι, στο οποίο θα τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για μια ομαλή μετάβαση στις απαιτήσεις του Λυκείου.

Βοηθάμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανταπεξέλθουν στα όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα της τάξης τους (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, Ιστορία, Μαθηματικά, Φυσική, Βιολογία) πλην των Αγγλικών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ύλη των μαθήματων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, των οποίων η ύλη είναι μεταφερόμενη σε όλες τις τάξεις του σχολείου.

Είπαμε: το μυστικό βρίσκεται στο «Θεμέλιο»!