Υπηρεσίες / Μαθήματα

Γενικό
Λύκειο

Η κάθε τάξη του Λυκείου έχει τις δικές της απαιτήσεις, και στο Θεμέλιο είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι γι’ αυτές.

Στην Α’ τάξη, δίνουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές προκειμένου να υπερκεράσουν το δύσκολο εμπόδιο των εξετάσεων μέσω της Τράπεζας Θεμάτων. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν προαγωγικές εξετάσεις, πλην των Αγγλικών (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία [συνεξέταση], Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία).

Στη Β΄ τάξη, προσφέρουμε βοήθεια σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας των προαγωγικών εξετάσεων πλην των Αγγλικών (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία [συνεξέταση], Ιστορία, Βιολογία) και σε όλα τα μαθήματα των δύο Ομάδων Προσανατολισμού (Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά και Μαθηματικά, Φυσική αντίστοιχα). Παράλληλα, αρχίζουμε έγκαιρα την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις καλύπτοντας ύλη και εξεταστικά σενάρια των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Στη Γ΄ τάξη, προετοιμάζουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες για τη μεγάλη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Διδάσκονται η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (συνεξέταση) και όλα τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού: Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά και Ιστορία για την Ο.Π. Ανθρωπιστικών σπουδών, Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Πληροφορική για την Ο.Π. Οικονομίας και Πληροφορικής, Μαθηματικά ή Βιολογία, Φυσική και Χημεία για την Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.